Tevékenységek:

1. Szálláshelyek részleges / komplex üzemeltetési, gazdálkodási átvilágítása
(Operational Study)

1.1 Jövedelmezőségi kimutatás (US) elkészítése

1.2 Gazdálkodás mutatószámai, szöveges értékelés

1.3 Cash flow elemzés, likviditási mérleg

1.4 Üzemelési és gazdálkodási SWOT-analízis

 

2. Szálláshelyek üzemeltetési-gazdálkodási rendszerének részleges / komplex újratervezése
(az 1. pontban feltártak alapján) (Operational Re-engineering)

2.1 Stratégiai célmeghatározás

2.2 Értékesítési és marketing terv elkészítése (1-5 éves időtáv)

2.3 Jövedelmezőségi terv elkészítése (1-5 éves időtáv)

2.4 Folyamatszabályozási és ellenőrzési rendszer kidolgozása

2.5 Folyamatos monitoring, értékelés

 

3. Szálláshely-fejlesztési projektek tervezése, lebonyolítása
(Project Management)

3.1 Fejlesztési koncepció elkészítése

3.2 Megvalósíthatósági tanulmány készítése

3.3 Finanszírozás-előkészítés tanácsadás (saját erő, pályázat, hitel)

3.4 Tendereztetés ellenőrzése

3.5 Pre-opening management felállítása, hatékony működésének ellenőrzése

 

4. Szálláshelyek üzemeltetési-gazdálkodási felügyelete
(Operational Controlling)

4.1 Egyedi controlling-rendszerek fejlesztése, implementálása

4.2 Éves jövedelmezőségi tervezés

4.3 Havi jövedelmezőségi értékelés (Monitoring-csomag) és folyamatszabályozási, gazdálkodási tanácsadás

 

Szálláshelyek üzemeletetésnek, gazdálkodásának átvilágítása